Stugor

Vid bokning av stugor tillkommer en bokningsavgift på 200 SEK. Vid förhandsbokning är det minst 2 nätter som gäller, vid drop-in finns möjlighet till att endast boka en natt om det finns lediga stugor kvar. Även städ vid utcheckning tillkommer.

Camping

Vid bokning av camping tillkommer en bokningsavgift på 100 SEK. Vi har både platser med och utan el.

Då trycket på boende ökar nämnvärt under denna helg tar vi ut högre bokningsavgifter än vanligt. Detta är bland annat eftersom vi måste ha fler anställda som jobbar för att tillgodose en hög servicenivå, samt för att kompensera för en högre belastning på el, vatten, avlopp, sophantering m.m. under denna helg. 

Bokningen blir bekräftad först i samband med mottagen förskottsbetalning på minst 50%. Detta sker normalt sett i samband med bokning. Resterande betalas vid incheckning. Detsamma gäller för campingplatser. 

Vid avbokningar återfås normalt hela förskottsbetalningen minus bokningsavgiften upp till en vecka innan. Om avbokning sker med mindre än en vecka kvar kan vi tyvärr inte erbjuda några pengar tillbaka. Undantaget är vid sjukdomsfall och ni kan uppvisa sjukintyg.

Bokningsavgiften återbetalas ej.

Kontakta oss vid frågor. 

Faktura

Mottag en faktura via e-mail eller post. För fakturering krävs följande uppgifter: namn, e-mailadress/postadress samt telefonnummer. Fakturan betalas via bankgiro eller Swish. För betalningar från utlandet ska IBAN- samt Swift-nummer fyllas i. Alla betalningsuppgifter återfinns längst ned i högra hörnet på fakturan. 

Fakturan ska vara betald inom 7 dagar. Vid dröjsmål tillkommer en påminnelseavgift på 60 SEK. Om fakturan fortfarande inte är betald efter ytterligare 7 dagar avbokas bokningen automatiskt. 

Payer 

Mottag en betallänk från Payer och betala online med kort. För onlinebetalning krävs följande uppgifter: namn, e-mailadress och telefonnummer. 

Payer-länken ska vara betald inom 7 dagar. Vid dröjsmål tillkommer en påminnelseavgift på 60 SEK. Om Payer-länken inte är betald efter ytterligare 7 dagar avbokas bokningen automatiskt. 

Garbage

Dump station is at the intersection (see map). Here are containers for household waste and glass. For plastics, paper, metal and batteries, we refer to Lits recycling center. No debris may be placed next to the containers. If the containers are full contact the reception. Other waste such as refrigerators, plastic furniture, paint residues, grills, carpets, iron scrap and other environmentally hazardous waste must be disposed of to the municipality’s recycling center.

Implantation prohibited

The planting of flowers, trees or shrubs next to or at a cottage is strictly prohibited.

Car wash

Car wash may only be done at the designated location (in this case the nearest car wash) and not in the car park.

Parking

A maximum of one car per campsite is allowed. If there is no room for the car at the rented campsite, it is referred to the car park in front of the reception. Under no circumstances may sites other than your own be used for parking. Cars that occupy another camp site will be paid compensation in the form of a fee corresponding to the price for the campsite during high season.

Skötsel

All skötsel av tomten med gräsklippning etc ombesörjes av campinggästen, Uppställd vagn skall vara i städat skick och rengjord ifrån alger m.m. Observera att tvätt av bil, husvagn eller husbil inte får ske på den egna tomten utan endast på anvisad plats.

Vinterunderhåll t.ex. Snöröjning och sandning ombesörjes av campinggästen på den egna tomten.

Skötsel

All skötsel av tomten med gräsklippning etc ombesörjes av campinggästen, Uppställd vagn skall vara i städat skick och rengjord ifrån alger m.m. Observera att tvätt av bil, husvagn eller husbil inte får ske på den egna tomten utan endast på anvisad plats.

Vinterunderhåll t.ex. Snöröjning och sandning ombesörjes av campinggästen på den egna tomten.

Säkerhet av vagn och tomt

Hyresgästen ansvarar för all säkerhet i vagn och på hyrd tomt. Detta innebär bland annat årlig kontroll av gasanläggning, rökvarnare och brandsläckare. Gasolprovningsintyg skall kunna uppvisas vid anfordran. Säsongsgäst är skyldig att ha sitt ekipage kontrollbesiktigat och försäkrat.

Vid avflyttning

Tomten ska lämnas i väl städat och iordningställt skick och ska godkännas av representant från Lits Camping. Har så inte skett, utför campingen arbetet och fakturerar gästen med 550:-/påbörjad timma. Golv som ligger kvar efter säsong och där något nytt avtal ej finns upprättat borttages golv mm och körs till soptippen mot en debitering om 550:-/timma. Glöm inte att lämna tillbaka nyckel i receptionen. Görs inte detta kommer nyckeln tas bort ur systemet och kostnaden för en ny nyckel debiteras gästen.

Fordon

Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt. Svenska fordon skall, om annat ej avtalats, vara godkända av Svensk Bilprovning, skattade & trafikförsäkrad. Husvagnar skall, om annat ej avtalats, vara inregistrerade och ej belagda med körförbud. Endast en bil per campingplats är tillåten. Motorfordonstrafik är bara tillåten mellan områdets entré och den egna boplatsen. Parkering sker inom den egna campingplatsen eller på parkeringen. Vid felaktig parkering kan ersättning komma att krävas. Dieselverk är ej tillåtet att nyttja.

Besökare 

Tillfälliga besökare ska anmäla sig i receptionen och ombeds parkera sitt fordon på parkeringsplatsen utanför receptionen.

Rökningsförbud 

Det är förbjudet att röka i alla gemensamma utrymmen på campingen. Om rökförbudet inte respekteras, debiteras en saneringskostnad på minst 3.000 SEK. 

Hundägare 

Hundägare ombeds visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i  koppel, rasta inte hunden utanför någons stuga och/eller husvagn/husbil samt plocka alltid upp efter den. Hundar är heller ej tillåtna i de allmänna utrymmena (kök, tvättstuga, toaletter, omklädningsrum och duschar).

Störande uppträdande 

En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Vi förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl. 23:00 och 07:00 ska det vara tyst på campingplatsen. Ersättning kan krävas av störande gäst/gäster. Eventuellt störande gäster kan tvingas att omedelbart lämna platsen.

Cabins

When booking a cabin, a booking fee of SEK 200 will be added. When booking in advance, a minimum of 2 nights applies, at drop-in you can only book one night if there are vacant cabins left. Cleaning is also required upon check-out.

Camping

Vid bokning av camping tillkommer en bokningsavgift på 100 SEK. Vi har både platser med och utan el.

With booking of a camping spot, a booking fee of 100 SEK will be added. We have camping spots with and without electricity.

When booking cabins, a booking fee of 250 SEK will be added. The booking will only be confirmed in connection with the received prepayment of at least 50%. This is normally done in connection with booking. The remainder must be paid by 14 May 2020.

The same applies to campsites where the booking fee is 150 SEK. Unfortunately, since the pressure on bookings is extremely high during Storsjöcupen, we do not offer any money back when cancellations of cabins. The exception is in case of illness and you can present a medical certificate. When canceling campsites, you can get your money back up to a week before. With the exception of cancellations regarding an entire football team / company (ie more than 5 wagons).

If cancellation is made with less than a week left, we unfortunately cannot offer any money back. The exception is in case of illness and you can present a medical certificate.

The booking fee is not refundable.

Contact us if you have any questions

Invoice

Receive an invoice via email or mail. Invoicing requires the following information: name, email address / postal address and telephone number. The invoice is paid via bank transfer or Swish. For payments from abroad, IBAN and Swift numbers must be filled in. All payment information can be found at the bottom right corner of the invoice. 

The invoice must be paid within 7 days. In case of delay, a reminder fee of SEK 60 will be added. If the invoice is still not paid after another 7 days, the booking is automatically canceled.

Payer 

Receive a payment link from Payer and pay online by card. For online payment, the following information is required: name, email address and telephone number.

The Payer link should be paid within 7 days. In case of delay, a reminder fee of SEK 60 will be added. If the Payer link is not paid after another 7 days, the booking is automatically canceled.

Imagine canoes, co-operation paths, woods, cabins, competitions, friends and masses of fun !!

We run the last of the summer! Every year in August, the summer camp Jamtsummer is organized by the Youth Soberness Association (UNF) here with us. We are very proud and happy for that! It is usually a success and the camp has only become more popular over the years.

If you are interested in attending the camp or have children / youth who would be interested, see prices and information here: https://ebas.unf.se/registrations/add/260

For our other guests who visit us this week or are thinking of coming, there is absolutely no problem. On the contrary, it is usually an incredibly lovely atmosphere here at the campsite with many nice and happy young people!

!COVID-19!

· Säga upp kontrakt med omedelbar verkan
· Ta nyckel till campingen samt låsa el-skåpet
· Vid avisning ifrån området återbetalas du ej för vistelsen

Om ovanstående anvsningar inte följs har Lits Camping rätt att neka tillträde till husvagn, husbil och stuga fram tills anvisningar följs